perjantai 6. joulukuuta 2019

Someron urheilukenttä ja sen korjaustarpeet

”Tarvitaan säälliset puku- ja pesutilat, juoksurata-tartanin korjausta ja nykyisen, nuupahtaneen kenttäalueen siistimistä sekä katsomorakennuksen fiksaamista, ei mitään stadionmaista, järjettömän ylimitoitettua remonttia.”
Tätä mieltä on todella moni urheilukentän peruskorjausasiaa minulle kommentoinut somerolainen.
Olen heidän kanssaan enemmän kuin samaa mieltä.

Me emme tarvitse kahdeksaa juoksurataa tai laajennettua jalkapallokenttää, emmekä lajiliittojen vaatimia satojen lisäneliöiden tilaratkaisuja. Meille piisaa nykykokoinen nurmikenttä: se riittää eri lajien harjoittelu- ja kilpailukäyttöön. Nykyiseen katsomoon mahtuvat kaikki eri lajien katsojat (yleisurheilukisat, jalkapallopelit tai Seiväskarnevaalit). Vaikka kaikki yhtä aikaa.
Suurempiin katsojaruuhkiin en ole nimittäin vuosiin törmännyt yhdenkään kesälajin osalta.
Poikkeuksena toki suosittu Suviheinä-turnaus.

Katsomorakennuksen nykyiset pesu- ja pukutilat ovat ala-arvoisessa kunnossa. Jos niiden perus- korjaaminen ei perustellusta syystä onnistu, tilat sopinevat varastokäyttöön. Konttiratkaisulla saadaan tarvittavat pesu- ja pukutilat nopeasti ja edukkaasti kentän käyttäjien käyttöön. Tekonurmikentän vastaavat maksoivat aikoinaan 60.000 euroa.
Käytetään säästyvät eurot mieluummin kenttäalueen oheistoimintojen kehittämiseen. Rakennetaan sinne tulevina vuosina lasten – ja senioreiden liikuntapuistot, skeittipuisto, tenniskentät, beachwolley-kentät jne.
Nämä, jos mitkä, tulevat palvelemaan ja liikuttamaan kaiken ikäisiä somerolaisia.
Tehdään kenttäalueesta kuntalaisten ja harrastajien kesäinen olohuone.

Riitta Lehtinen (sd)

maanantai 27. maaliskuuta 2017

Somero tarvitsee lisää perhepäivähoitajia, ei neliöitä

Somerolla on positiivinen ongelma. Päivähoitopaikkoja tarvitaan lisää 21 lapselle.
Syyksi lisääntyvään tilatarpeeseen on mainittu perhepäivähoitajien vähyys ja lapsiperheiden tulomuutto Somerolle. 
Päätösesityksiin ja keskustelun keskiöön on nostettu kuitenkin vain yksi vaihtoehto yli muiden: tarvitaan lisää tiloja, lisää neliöitä.
Nyt jos koskaan tulee kaupungin puolelta panostaa kaikki mahdollinen, jotta perhepäivähoitajia saataisiin lisää paikkakunnalle. On huomattava, että viiden uuden hoitajan palkkauksella ei yhtään lisäneliötä tarvitsisi hankkia. Tämä vuokra-, kunnostus- ja ylläpidosta tuleva meno voitaisiin suoraan kohdistaa nykyisten ja uusien perhepäivähoitajien palkan ja kulukorvauksien nostamiseen. Heidän työnsä arvostus on nostettava vihdoin sille tasolle, jolle se kuuluu.

Riitta Lehtinen (sd)
kaupunginvaltuutettu

tiistai 21. helmikuuta 2017

SDP:n haaste kuntavaaleissa ehdokkaina oleville

Someron SDP haastaa kaikki kuntavaaleissa ehdokkaina olevat puolueesta riippumatta mukaan haastekampanjaan, joka korostaa avointa, puoluerajat ylittävää ja keskustelevaa päätöksentekoa.

Puolueilla on kuntapolitiikassa oma roolinsa, mutta Somerolla on aika siirtyä avoimeen poliittiseen keskustelukulttuuriin, jossa puoluerajat eivät estä Someron kannalta hyvien asioiden etenemistä.
Haastekampanjaan osallistuvat ehdokkaat allekirjoittavat Yhdessä Someron ja somerolaisten parhaaksi sitoumuksen, jossa lupaavat toimia seuraavasti:
1) Hyvä idea on hyvä idea riippumatta siitä kuka sen esittää. Lupaan tukea kaikkia hyviä ideoita ja ajatuksia.
2) Avoin keskustelu on tärkeä pohja päätöksenteolle. Lupaan käydä aktiivisesti keskustelua päätettävistä asioista muidenkin kuin oman puolueeni luottamushenkilöiden kanssa.
3) Hyvä hallinto ja päätöksenteko perustuvat tietoon. Lupaan edistää sitä, että päätöksentekijöillä on aina parhaat mahdolliset tiedot päätöksentekonsa tukena.

Someron SDP toivottaa kaikki vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvat mukaan luomaan uudenlaista poliittista kulttuuria Somerolle. Samalla kannustamme kaikkia aktiivisia ja yhteistyöhön uskovia kuntalaisia lähtemään ehdokkaaksi kuntavaaleissa rakentamaan entistäkin parempaa yhteistyön Someroa.

Talousarviopuhe joulukuun 2016 valtuustossaHyvät kuulijat

Vuoden 2017 talousarvio on tänään valtuuston päätettävänä.
Budjetissa ei vielä näy kehitteillä oleva sote-uudistus, joka toteutuessaan vähentää euromääräisesti kunnan talousarvion alle puoleen nykyisestä.

Mitä kuntalaisten lähipalveluille ja demokratialle tulee tapahtumaan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa?  Miten ja missä me somerolaiset saamme jatkossa palvelumme? Palveluiden saatavuuden lisääntyminen ei meitä auta, kun saavutettavuus karkaa isoihin kaupunkikeskuksiin. Asiakasmaksut tulevat nousemaan merkittävästi.  Pienituloisten mahdollisuus käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita heikkenee nykyisestä todella tuntuvasti. Asialla on pitkällä aikavälillä merkittävät vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja kansanterveyteen. Päätöksenteon siirtyminen maakunnan keskuskaupunkiin on kunnallisen itsehallinnon ja demokratian halventamista.

Elinkeinopuolella on nähtävissä selvää piristymistä. Syksyllä palkattu elinkeinotoimen kehittämisasiantuntija on saanut kiitettävää palautetta yrittäjien taholta. Myös orastava talouskasvu ja Varsinais-Suomen lippulaivojen, Turun telakan ja Uudenkaupungin autotehtaan, vaikutukset tulevat näkymään somerolaisten yritysten liikevaihdon lisäyksenä.
Kaupungin tekemiltä maakaupoilta on lupa odottaa paljon.
Ruunalan teollisuusalueen kaava on lausunnoilla ja on enemmän kuin toivottavaa, että eri viranomaisneuvotteluissa saatu ohjeistus on viety kaavaluonnokseen kokonaisuudessaan,
jotta alue saadaan nopeasti rakennettua myyntikuntoon.
Myös Helanderin/Valimotien alueen kaava ja sinne rakennettavat pientalot tukevat kaupungin strategiaa.

Perusturvan puolella satsataan vanhusten palveluasumiseen. Lamminniemen kiinteistön siirto kaupungille mahdollistaa tämän uuden palvelumuodon. Valitettavasti tehdyn kuntotutkimuksen mukaan rakennuksessa on todellisia riskirakenteita ja on mahdollista, ettei kuukausia kuivatuksessa oleva siipi ole koskaan korjattavissa.
Katajakodin täyskäyttö ja terveyskeskuksen alakerran korjaus tehostettuun palveluasumiseen on todella tärkeää. Mutta riittääkö tämä panostus? Jonossa on nimittäin tälläkin hetkellä yli 20 tehostetun palveluasumisen paikkaa tarvitsevaa kuntalaista.


Sivistyspuolen varhaiskasvatuksessa tavoitellaan jälleen mobiilitallenuksen käyttöönottoa. Toivottavasti se useiden vuosien jahkaamisen jälkeen hankitaan. Järjestelmän kautta saataisiin lopultakin ajantasainen tieto käyttö- ja täyttöasteista ja samalla voitaisiin siirtyä tuntiperusteiseen laskutukseen.  Muilta osin sivistyspuolen tavoitteet keskittyvät pääsääntöisesti uuden koulukeskuksen kalustohankintoihin ja tapaamiskertojen kirjaamiseen.

Teknisellä puolella huoltokirjan käyttöä tullaan tavoitteen mukaan parantamaan. Hyvä niin.
Kiinteistöjen hoito on tehtävä asianmukaisesti sopimuksien mukaan ja niitä on valvottava.
Esim. uimahallin kohdalla huoltokirja oli lähes neitseellinen, vaikka sen piti olla esimerkkinä muille järjestelmään myöhemmin siirretyille kiinteistöille. Hallissa havaituista ilmastoinnin tai rakenteiden ongelmista ei oltu tehty asianmukaisia kirjauksia, vaikka niitä oli ollut hallin valmistumisesta asti.  Alku vuodesta saadaan laaja selvitys, missä kunnossa halli on, mitä korjaus maksaa ja kuka vastaa kustannuksista.

Ympäristöpuolella osayleiskaavan teko on jälleen tavoitteena. Yhdeksättä kertaa. Nyt on syytä siirtyä tavoitteesta toteutukseen.

Hyvät kuulijat

Todettakoon, että ryhmämme tulee esittämään tarkentavia lisäyksiä ja kysymyksiä talousarvioon liittyen.
Sosialidemokraattinen ryhmä haluaa kiittää muita ryhmiä, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

Somerolla 7.12.2016
Someron sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

keskiviikko 3. elokuuta 2016

Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot ja päätöksenteko SomerollaSalon Seudun Sanomien 3.8.2016 julkaisemaan juttuun päivähoidon rajaamisesta
oli haastateltu Someron kaupungin kasvatuspäällikkö Leila Hoikkalaa.
Hänen mukaansa sivistyslautakunnassa oli kesäkuussa tehty päätös,
jolla määräaikaisesti kasvatettaisiin varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja.

Kaupungin sivistyspuolella oli näemmä kuitenkin kokonaan jätetty huomioimatta ja käsittelemättä
29.6.2016 jättämäni oikaisuvaatimus koskien varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen muuttamista.
Päätös oli lisäksi toimeenpantu, vaikka se kuntalain mukaan ei ole mahdollista.

Lautakunnan kesäkuussa tekemä päätös on Someron kaupungin hallintosäännön vastainen.
Hallintosäännön 26 § mukaanhan "Asiat päätetään viranhaltijan esittelystä."
Saman pykälän mukaan toimielin voi myös erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Pöytäkirjasta ei kuitenkaan ilmene, että lautakunta olisi tehnyt päätöksen asian käsittelystä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Siitä ei myöskään ilmene sitä erityistä syytä, joka tällaiseen menettelyyn on johtanut. On myös huomioitava, että pöytäkirjan mukaan lautakunnan esittelijänä toimiva sivistysjohtaja on ollut koko ajan läsnä kokouksessa.

Puheenjohtajan selostuksessa, jonka pohjalta päätös oli tehty, ei myöskään mitenkään tuotu esille niitä vaikutuksia, joita ryhmäkokojen määräaikainenkin kasvattaminen aiheuttaa.
Maaliskuun kokouksen päätös olla kasvattamatta ryhmäkokoja oli perustunut erinomaisen laajaan ja huolelliseen valmisteluun. Sen mukaan ryhmäkokojen kasvattaminen vaikuttaa mm. lapsen stressitason nousuun ja mahdollisesti myöhempään kehitykseen. Kokojen kasvattaminen olisi myös vastoin somerolaista varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, jossa on tietoisesti kehitetty pienryhmätoimintaa tiedostamalla tämän toimintatavan hyöty lapsen oppimiselle ja kasvulle.
Tehdyssä päätöksessä oli myös kokonaan ohitettu se tosiasia, että ryhmäkokojen kasvattaminen ei onnistu joko tilojen rajallisuuden tai toiminnallisen palvelurakenteen vuoksi esim. vuorohoitoyksiköissä.
Niissä tiloissa, missä ryhmäkokojen kasvattaminen onnistuisi, se vaatisi kustannuksia aiheuttavia muutoksia ilmanvaihtojärjestelmiin.
Nyt toimeenpantu päätös on ohittanut kuntalain ja kaupungin hallintosäännön sekä aiemman laadukkaan valmistelun. Lapsen etu on myös unohdettu ja kaadettu pesuveden mukana.  

Valtuuston päättämien ohjeiden noudattamisen kanssa on Somerolla ollut aiemminkin ongelmia.
Esimerkiksi  konserniohjeen sitovuutta ei osa luottamushenkilöistä ja virkaihmisistä aikoinaan lainkaan ymmärtänyt.
Nyt sama ymmärtämättömyys näkyy toistuvan hallintosäännön kanssa.  Puhumattakaan kuntalaista.

maanantai 11. heinäkuuta 2016

Valtuustopuhe / tilinpäätös 2015Arvoisa Puheenjohtaja, valtuutetut, lehdistön edustajat, virkaihmiset ja kuntalaiset!
Vuosi 2015 oli taloudellisesti erinomainen Someron kaupungille. Henkilöstömenot laskivat jo toisena vuotena peräkkäin eikä suuri peikko, valtionosuusuudistus kurittanutkaan kuntaa. Verotulojen kasvu oli ilahduttavaa, vaikkei sitkeässä taantumassa otettukaan hallituksen esittämää kiky-loikkaa.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on kehittynyt hyvään suuntaan ja se sisältää erinomaisia huomioita mm. ikäihmisten kotona asumisen tukemisen riittämättömyydestä ja hankkeiden valmistelun tasosta perusturvapuolella. Ympäristölautakunnan alaiseen maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen hitauteen kiinnitettiin jälleen aiheesta huomiota. Myös työsopimuksien ketjuttamisesta tehty kirjaus on tärkeä.
Kaiken kaikkiaan täytyy todeta, että kaupungin toimintojen tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden kohdalla meillä on menty eteenpäin, mutta kertomukset tavoitteiden toteutumisesta osoittavat, että työtä tällä saralla meillä edelleen on. Perusta alkaa olla kasassa: on toteuttamiskelpoinen strategia ja uudistettu hallintosääntö. Seuraavaksi katse kohdistuu toimielimiin ja erityisesti niiden esittelijöihin, eli korkeimpiin virkamiehiimme. Virkamiestyö on ollut viime aikoina liiaksi tulipalojen sammuttelua, eli erilaisten pienten tai suurempien kriisien selvittämistä. Kehittämistyöhön ja johtamiseen ei ole riittänyt kylliksi aikaa. Jatkossa on tärkeää, että virkamiesten työaikaa saadaan kohdistettua niin, että kehittämiseen ja johtamiseen voidaan aidosti panostaa.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiiruun koulun uudisrakennus tuotti viime vuonna Someron ennätyksen otto-oikeuden käytössä tuottaen metritolkulla esittelytekstiä teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen esityslistoille.
Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta suunnitelmista ja tilojen toimivuudesta sekä kokonaisneliömäärästä, rakennuksen kattokulmasta ja katemateriaalista, julkisivumateriaalista, rakennusurakoitsijan valintakriteereistä, kustannusarviosta ja rakennusurakan tarjoajista. Muunneltavuus jäi tulevaisuuteen eli ensimmäiseen peruskorjaukseen, kattokulma minimimääräykset täyttävään 8 asteeseen ja kate huopaan ehdotetun pellin sijaan. Julkisivu muuttui puusta sementtilevyjen kautta peltiin. Rakennusurakoitsijaehdokkaiden liikevaihtovaadetta jojotettiin tarkoitushakuisesti alas somerolaiseen tapaan ja Terve talo- kriteerin ehdot tulkittiin omintakeisesti laadun sijaan tavarahankinnaksi. Kustannusarvio eli noussen välillä lähelle 18 miljoonaa päätyen keinotekoisesti 16,4 milj.euroon.
Rakennukseen saadaan onneksi myös puuta. Valtuutettu Elo on luvannut lahjoittaa telkänpöntön koulun vihkijäistilaisuudessa.
Someron kaupungin kautta aikain kalleimman investoinnin käsittely ei saa kovinkaan hyviä tyylipisteitä. Se osoittaa selvästi sen, että eri tahojen olisi kyettävä avoimesti keskustelemaan näin isoista asioista etukäteen. Osa poliittisista ryhmistä tätä keskustelua yritti käydäkin, mutta se tukahdutettiin alkuunsa ”pienen piirin varjokokouspäätöksillä”. Seuraukset näkyvät prosessin myöhemmissä vaiheissa.
Samankaltaista kompastelua on tapahtunut kuluvankin vuoden aikana asiakasmaksuista päätettäessä. Tällainen päätösten vatkaaminen ei ole kenenkään etu. Siksi toivoisin, että tarjouksiin keskustella asioista avoimesti suhtauduttaisiin positiivisemmin ja että asiat voitaisiin käsitellä asioina, välittämättä siitä keneltä mikäkin idea tulee.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Työttömien määrän kasvu jatkui ja muutokset Kelan ns. sakkomaksujen maksuperusteisiin maksoi kaupungille lähes puoli miljoonaa euroa vuonna 2015. Someron Demarien aloitteesta kuntaan laadittiin työllistämisohjelma, johon liittyen Somerolle palkattiin palveluohjaaja ohjaamaan työttömiä työllistymisessä tai eläköitymisessä. SDP:n esityksestä kuntouttavaan työtoimintaan lisättiin 60 000 euroa vuoden 2016 budjettikäsittelyssä. Erinomaisesti laaditun työllistämisohjelman tuloksia on odotettavissa jo kuluvana vuonna. Odotukset ovat korkealla. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Syyskuussa 2015 tuli ilmi, että omaishoidontukeen varatut varat olivat loppuneet jo kesällä. SDP:n valtuustoryhmä teki asiasta valtuustoaloitteen, jossa vaadimme, että omaishoidontuki ja siihen liittyvät palvelut on taattava kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille. Vuodelle 2016 lisättiin omaishoidontukeen SDP:n esityksestä 60 000 euroa. Myös määrärahojen riittävyyteen ja ennakointiin tullaan kiinnittämään perusturvatoimessa enemmän huomiota.
Tämä on merkittävä asia omaishoitajien oikeudenmukaisen kohtelun kannalta. Kyse ei ole pelkästään omaishoitajalle kuuluvasta rahallisesta palkkiosta, vaan myös tukeen sidottujen palvelujen, eli vapaapäivien hyödyntämisestä. Omaishoitajien jaksamisesta pitää ja kannattaa pitää huolta. Heidän työnsä on valtavan arvokasta ja se on kaupungin kannalta selkeästi edullisinta hoivapalvelua mitä voi olla.

Harmiksemme aloitteemme asiakaspalvelupisteestä ei saanut kannatusta.  Autottomien ja ilman pankkitunnuksia olevien somerolaisten asioidenhoito kesäaikaan on mahdotonta.
Bussi Somerolle ei voi ajaa ojaan, koska niitä ei kulje.
Asiakaspalvelupiste-asiaan luvattiin kuitenkin palata hieman myöhemmin. Toivottavasti siihen pystytään jatkossa kehittämään oma Somero-malli, jolla kustannustehokkaasti parannetaan kuntalaisten palveluja. Kun asiakaspalvelupisteitä on ympäri Suomea, myös Someron kaltaisissa kunnissa, on käsittämätöntä, miksei piste voisi Somerollakin toimia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta kiitän kaupungin virkamiesjohtoa ja henkilöstöä päättyneen tilikauden hyvästä tuloksesta. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille paitsi tekniselle johtajalle ja 30.4.2015 asti kaupungin palveluksessa olleelle tilakeskuksen päällikölle uimahallin vakuuden vanhentumisen osalta.
Somerolla 22.6.2016
Someron kaupunginvaltuuston sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

maanantai 11. huhtikuuta 2016

Someron Demarit haastavat puolueet lehtikampanjaan


Salon Seudun Sanomat uutisoi tänään maanantaina 11.4.2016, ettei Someron kaupunki tilaa enää sanomalehtiä Tervaskantoon eikä Rauhankallioon. 
Lehden mukaan syynä on kaupungin periaatteellinen linjaus, että palvelutalojen 
asukkaat asuvat omissa kodeissaan, joten kaupungin ei kuulu tilata sinne lehtiä. 
Someron SDP pahoittelee kaupungin lyhytnäköistä päätöstä.
Tervaskannon asukkaan, Aune Hagelbergin mukaan lehtitilausten lopettaminen 
oli todella surullinen ja ikävä päätös.  
Hänestä tuntuu, että näin toimien palvelutalon asukkaat eristetään vallan ulkomaailmasta. 
Kuitenkin heitä monia kiinnostaa edelleen paikkakunnan, valtakunnan ja maailman asiat. 
Televisio ei korvaa sanomalehteä. 
Paikallislehti tarjoaa korvaamattoman kattauksen oman asuinalueen tärkeimpiin puheenaiheisiin. 
Lehden juttuihin voi palata aina uudelleen ja uudelleen. 

Someron Työväenyhdistys ry haluaa omalta osaltaan ilahduttaa Tervaskannon
1. kerroksen asukkaita ja tilasi heille Somerolehden.
Somerolaiset sosialidemokraatit toivottavat Tervaskannon asukkaille antoisia
lukuhetkiä paikallislehden parissa.

Samalla haastamme kaikki Someron poliittiset ryhmät mukaan tähän lehtitilauskampanjaan ilahduttamaan valintanne mukaan lahjalehdellä Rauhankallion tai Tervaskannon asukkaita, jotta kaikki somerolaiset vanhustenhuollon asiakkaat saisivat edelleen lukea paikallislehteä.