keskiviikko 3. elokuuta 2016

Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot ja päätöksenteko SomerollaSalon Seudun Sanomien 3.8.2016 julkaisemaan juttuun päivähoidon rajaamisesta
oli haastateltu Someron kaupungin kasvatuspäällikkö Leila Hoikkalaa.
Hänen mukaansa sivistyslautakunnassa oli kesäkuussa tehty päätös,
jolla määräaikaisesti kasvatettaisiin varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja.

Kaupungin sivistyspuolella oli näemmä kuitenkin kokonaan jätetty huomioimatta ja käsittelemättä
29.6.2016 jättämäni oikaisuvaatimus koskien varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen muuttamista.
Päätös oli lisäksi toimeenpantu, vaikka se kuntalain mukaan ei ole mahdollista.

Lautakunnan kesäkuussa tekemä päätös on Someron kaupungin hallintosäännön vastainen.
Hallintosäännön 26 § mukaanhan "Asiat päätetään viranhaltijan esittelystä."
Saman pykälän mukaan toimielin voi myös erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Pöytäkirjasta ei kuitenkaan ilmene, että lautakunta olisi tehnyt päätöksen asian käsittelystä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Siitä ei myöskään ilmene sitä erityistä syytä, joka tällaiseen menettelyyn on johtanut. On myös huomioitava, että pöytäkirjan mukaan lautakunnan esittelijänä toimiva sivistysjohtaja on ollut koko ajan läsnä kokouksessa.

Puheenjohtajan selostuksessa, jonka pohjalta päätös oli tehty, ei myöskään mitenkään tuotu esille niitä vaikutuksia, joita ryhmäkokojen määräaikainenkin kasvattaminen aiheuttaa.
Maaliskuun kokouksen päätös olla kasvattamatta ryhmäkokoja oli perustunut erinomaisen laajaan ja huolelliseen valmisteluun. Sen mukaan ryhmäkokojen kasvattaminen vaikuttaa mm. lapsen stressitason nousuun ja mahdollisesti myöhempään kehitykseen. Kokojen kasvattaminen olisi myös vastoin somerolaista varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, jossa on tietoisesti kehitetty pienryhmätoimintaa tiedostamalla tämän toimintatavan hyöty lapsen oppimiselle ja kasvulle.
Tehdyssä päätöksessä oli myös kokonaan ohitettu se tosiasia, että ryhmäkokojen kasvattaminen ei onnistu joko tilojen rajallisuuden tai toiminnallisen palvelurakenteen vuoksi esim. vuorohoitoyksiköissä.
Niissä tiloissa, missä ryhmäkokojen kasvattaminen onnistuisi, se vaatisi kustannuksia aiheuttavia muutoksia ilmanvaihtojärjestelmiin.
Nyt toimeenpantu päätös on ohittanut kuntalain ja kaupungin hallintosäännön sekä aiemman laadukkaan valmistelun. Lapsen etu on myös unohdettu ja kaadettu pesuveden mukana.  

Valtuuston päättämien ohjeiden noudattamisen kanssa on Somerolla ollut aiemminkin ongelmia.
Esimerkiksi  konserniohjeen sitovuutta ei osa luottamushenkilöistä ja virkaihmisistä aikoinaan lainkaan ymmärtänyt.
Nyt sama ymmärtämättömyys näkyy toistuvan hallintosäännön kanssa.  Puhumattakaan kuntalaista.

Ei kommentteja: