keskiviikko 5. syyskuuta 2012

Hissiavustuksista noussut kiista jatkuu SomerollaAs. Oy Someron Härkätie näytti rohkeasti suuntaa ja jälkiasennutti kerrostaloihinsa hissit.
Mainonta kotona-asumisen tukemisesta sekä valtion että kaupungin taholta antoi asukkaille
mahdollisuuden ja uskalluksen ryhtyä kalliiseen hankkeeseen. 

Tähän asti kaikki sujui odotetun mukaisesti, ilman ongelmia ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) maksatuksen taholta. Heinäkuussa 2011 taloyhtiö toimitti avustushakemuksensa kaupungille.  
Voi sitä ilon päivää, kun viisikin vuotta omassa kodissaan vankina olleet vanhukset pääsivät ulos omin avuin milloin halusivat!
Hissi vei, mummot, papat ja rollaattorit, nappia painamalla asuinkerroksista suoraan pihalle, josta saattoi polkaista kauppaan tai naapuritalon tuttua tervehtimään.
Elämänlaatu ja laajuus laajenivat kertaheitolla.

Toukokuussa 2012 tekninen lautakunta käsitteli avustusasiaa ensimmäisen kerran jättäen sen pöydälle. Päätöksenteon tueksi päätettiin pyytää kirjallisia lisätietoja niin ARA:sta kuin kohteen isännöitsijältä.
 Jopa sähköpostia lähti isännöitsijälle sisältäen ystävällisen pyynnön vetää hakemus pois.
Seuraavassa kokouksessa, kesäkuussa 2012, lautakunta yksimielisesti päätti myöntää As. Oy Härkätielle sen hakeman hissiavustuksen. Päätöksen perusteena olivat kaupungin valtuuston 9.3 2009 tekemä päätös ja sen asettamat avustuksen maksuperusteet, jotka hakija (taloyhtiö) kaikilta kohdilta täytti. 

Yllättäen Juhannuksen 2012 jälkeen kaupunginjohtaja käytti otto-oikeuttaan ko. avustuksen myöntämisasiaan. Hänen mukaansa kaupungin tulee tarkistaa, onko hanke kilpailutettu ARA:n ohjeiden mukaisesti. Ihailtavaa aloitteellisuutta ja aktiivisuutta asiassa, joka ei kaupunginjohtajan toimenkuvaan lainkaan kuulu. Se on ja on ollut ainoastaan ja vain taloyhtiön ja ARA:n välinen asia.
Kaupungin ainoa tehtävä on myöntää avustus valtuuston päätöksen mukaisesti. 

Asiaa on nyt vitkuteltu yli kaksi kuukautta ja sitä ei ole tuotu uudelleen käsittelyyn kaupunginhallitukseen. Ei, vaikka ottoasiat tulee lain mukaan valmistella viivytyksettä.
Ensimmäisen hakemuksen tie päätöksentekoon vei lähes vuoden, toinen osio valmistunee ensi vuoden toukokuussa hallituksen pöytäkuntaan, mikäli aikataulutus asioiden valmistelussa on totutun mukainen.

Riitta Lehtinen
Someron teknisen lautakunnan jäsen
Someron Työväenyhdistys vpj.
Varsinais-Suomen Sos.dem. piirin 2. vpj.