maanantai 27. maaliskuuta 2017

Somero tarvitsee lisää perhepäivähoitajia, ei neliöitä

Somerolla on positiivinen ongelma. Päivähoitopaikkoja tarvitaan lisää 21 lapselle.
Syyksi lisääntyvään tilatarpeeseen on mainittu perhepäivähoitajien vähyys ja lapsiperheiden tulomuutto Somerolle. 
Päätösesityksiin ja keskustelun keskiöön on nostettu kuitenkin vain yksi vaihtoehto yli muiden: tarvitaan lisää tiloja, lisää neliöitä.
Nyt jos koskaan tulee kaupungin puolelta panostaa kaikki mahdollinen, jotta perhepäivähoitajia saataisiin lisää paikkakunnalle. On huomattava, että viiden uuden hoitajan palkkauksella ei yhtään lisäneliötä tarvitsisi hankkia. Tämä vuokra-, kunnostus- ja ylläpidosta tuleva meno voitaisiin suoraan kohdistaa nykyisten ja uusien perhepäivähoitajien palkan ja kulukorvauksien nostamiseen. Heidän työnsä arvostus on nostettava vihdoin sille tasolle, jolle se kuuluu.

Riitta Lehtinen (sd)
kaupunginvaltuutettu

tiistai 21. helmikuuta 2017

SDP:n haaste kuntavaaleissa ehdokkaina oleville

Someron SDP haastaa kaikki kuntavaaleissa ehdokkaina olevat puolueesta riippumatta mukaan haastekampanjaan, joka korostaa avointa, puoluerajat ylittävää ja keskustelevaa päätöksentekoa.

Puolueilla on kuntapolitiikassa oma roolinsa, mutta Somerolla on aika siirtyä avoimeen poliittiseen keskustelukulttuuriin, jossa puoluerajat eivät estä Someron kannalta hyvien asioiden etenemistä.
Haastekampanjaan osallistuvat ehdokkaat allekirjoittavat Yhdessä Someron ja somerolaisten parhaaksi sitoumuksen, jossa lupaavat toimia seuraavasti:
1) Hyvä idea on hyvä idea riippumatta siitä kuka sen esittää. Lupaan tukea kaikkia hyviä ideoita ja ajatuksia.
2) Avoin keskustelu on tärkeä pohja päätöksenteolle. Lupaan käydä aktiivisesti keskustelua päätettävistä asioista muidenkin kuin oman puolueeni luottamushenkilöiden kanssa.
3) Hyvä hallinto ja päätöksenteko perustuvat tietoon. Lupaan edistää sitä, että päätöksentekijöillä on aina parhaat mahdolliset tiedot päätöksentekonsa tukena.

Someron SDP toivottaa kaikki vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvat mukaan luomaan uudenlaista poliittista kulttuuria Somerolle. Samalla kannustamme kaikkia aktiivisia ja yhteistyöhön uskovia kuntalaisia lähtemään ehdokkaaksi kuntavaaleissa rakentamaan entistäkin parempaa yhteistyön Someroa.

Talousarviopuhe joulukuun 2016 valtuustossaHyvät kuulijat

Vuoden 2017 talousarvio on tänään valtuuston päätettävänä.
Budjetissa ei vielä näy kehitteillä oleva sote-uudistus, joka toteutuessaan vähentää euromääräisesti kunnan talousarvion alle puoleen nykyisestä.

Mitä kuntalaisten lähipalveluille ja demokratialle tulee tapahtumaan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa?  Miten ja missä me somerolaiset saamme jatkossa palvelumme? Palveluiden saatavuuden lisääntyminen ei meitä auta, kun saavutettavuus karkaa isoihin kaupunkikeskuksiin. Asiakasmaksut tulevat nousemaan merkittävästi.  Pienituloisten mahdollisuus käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita heikkenee nykyisestä todella tuntuvasti. Asialla on pitkällä aikavälillä merkittävät vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja kansanterveyteen. Päätöksenteon siirtyminen maakunnan keskuskaupunkiin on kunnallisen itsehallinnon ja demokratian halventamista.

Elinkeinopuolella on nähtävissä selvää piristymistä. Syksyllä palkattu elinkeinotoimen kehittämisasiantuntija on saanut kiitettävää palautetta yrittäjien taholta. Myös orastava talouskasvu ja Varsinais-Suomen lippulaivojen, Turun telakan ja Uudenkaupungin autotehtaan, vaikutukset tulevat näkymään somerolaisten yritysten liikevaihdon lisäyksenä.
Kaupungin tekemiltä maakaupoilta on lupa odottaa paljon.
Ruunalan teollisuusalueen kaava on lausunnoilla ja on enemmän kuin toivottavaa, että eri viranomaisneuvotteluissa saatu ohjeistus on viety kaavaluonnokseen kokonaisuudessaan,
jotta alue saadaan nopeasti rakennettua myyntikuntoon.
Myös Helanderin/Valimotien alueen kaava ja sinne rakennettavat pientalot tukevat kaupungin strategiaa.

Perusturvan puolella satsataan vanhusten palveluasumiseen. Lamminniemen kiinteistön siirto kaupungille mahdollistaa tämän uuden palvelumuodon. Valitettavasti tehdyn kuntotutkimuksen mukaan rakennuksessa on todellisia riskirakenteita ja on mahdollista, ettei kuukausia kuivatuksessa oleva siipi ole koskaan korjattavissa.
Katajakodin täyskäyttö ja terveyskeskuksen alakerran korjaus tehostettuun palveluasumiseen on todella tärkeää. Mutta riittääkö tämä panostus? Jonossa on nimittäin tälläkin hetkellä yli 20 tehostetun palveluasumisen paikkaa tarvitsevaa kuntalaista.


Sivistyspuolen varhaiskasvatuksessa tavoitellaan jälleen mobiilitallenuksen käyttöönottoa. Toivottavasti se useiden vuosien jahkaamisen jälkeen hankitaan. Järjestelmän kautta saataisiin lopultakin ajantasainen tieto käyttö- ja täyttöasteista ja samalla voitaisiin siirtyä tuntiperusteiseen laskutukseen.  Muilta osin sivistyspuolen tavoitteet keskittyvät pääsääntöisesti uuden koulukeskuksen kalustohankintoihin ja tapaamiskertojen kirjaamiseen.

Teknisellä puolella huoltokirjan käyttöä tullaan tavoitteen mukaan parantamaan. Hyvä niin.
Kiinteistöjen hoito on tehtävä asianmukaisesti sopimuksien mukaan ja niitä on valvottava.
Esim. uimahallin kohdalla huoltokirja oli lähes neitseellinen, vaikka sen piti olla esimerkkinä muille järjestelmään myöhemmin siirretyille kiinteistöille. Hallissa havaituista ilmastoinnin tai rakenteiden ongelmista ei oltu tehty asianmukaisia kirjauksia, vaikka niitä oli ollut hallin valmistumisesta asti.  Alku vuodesta saadaan laaja selvitys, missä kunnossa halli on, mitä korjaus maksaa ja kuka vastaa kustannuksista.

Ympäristöpuolella osayleiskaavan teko on jälleen tavoitteena. Yhdeksättä kertaa. Nyt on syytä siirtyä tavoitteesta toteutukseen.

Hyvät kuulijat

Todettakoon, että ryhmämme tulee esittämään tarkentavia lisäyksiä ja kysymyksiä talousarvioon liittyen.
Sosialidemokraattinen ryhmä haluaa kiittää muita ryhmiä, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

Somerolla 7.12.2016
Someron sosialidemokraattinen valtuustoryhmä