tiistai 1. maaliskuuta 2016

Asiakasmaksujen korottamisesta vielä

Someron Keskustan valtuustoryhmä puolusti 16.2. (Somerolehti) julkaistussa kannanotossaan toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamisessa. Keskustan kannanotossa todettiin mm.: "Keskusta toteaa, että julkisten palvelujen maksuja ei voi määrittää pelkästään kaikkein pienituloisinten maksukyvyn mukaan." Tämä on erittäin kova linjaus. On selvää, että asiakasmaksujen korotus vaikeuttaa eniten juuri pienituloisten ihmisten arkea.

Asiakasmaksuja päätettiin korottaa 30 prosentilla. Korotuksesta päätti Somerolla perusturvalautakunta. Kaupunginhallituksen äänestäessä otto-oikeuden käyttämisestä asiassa, keskustan ja perussuomalaisten äänin todettiin, että otto-oikeutta ei voi käyttää. Kyse oli lain tulkitsemisesta. Täsmälleen samassa asiassa ja täysin vastaavassa prosessissa Äänekosken kaupungissa otto-oikeuden käyttämisessä ei nähty ongelmaa ja siellä otto-oikeutta käytettiin yksimielisesti. 

Myös Someron kaupunginhallituksen olisi ollut täysin mahdollista käyttää otto-oikeuttaan, jos niin olisi haluttu. Nyt taisi käydä kuitenkin niin, että lakia tulkittiin ”luovasti”, koska todellisuudessa haluttiin välttää ottamasta kantaa hankalaan asiaan.

Koska kaupunginhallitukselta evättiin tosiasiassa sille kuuluva otto-oikeus asiakasmaksuasiassa, jouduimme puuttumaan asiaan valtuustoaloitteella. Väite, ettei Keskustan ryhmälle kerrottu aloitteesta etukäteen, on perätön. Kyseinen aloite lähetettiin sähköpostilla yhdelle Keskustan valtuutetulle saatesanoin: ”Hei, toivottavasti moni Keskustan valtuustoryhmästä allekirjoittaa liitteen mukaisen aloitteen.”

Keskustan kannanotossa kerrotaan, että nyt myös heidän ryhmänsä on valmis kompromissiin asiassa ja kohtuullistamaan asiakasmaksujen korotuksia. Hyvä näin. Kaikki muut Someron poliittiset ryhmät ovat tätä hakeneet jo pidemmän aikaa.

Riitta Lehtinen (sd.)
Valtuustoryhmän puheenjohtaja