torstai 14. maaliskuuta 2013

Ryhmäpuhe valtuuston kokouksessa 4.3.2013Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, kuntalaiset ja median edustajat,

kuntarakennetta ja kuntien tuottamia palveluja on oltu uudistamassa nyt jo vuosia erilaisten selvitysten ja hankkeiden kautta. Niillä on haettu tulevaisuuden haasteisiin vastaavia rakenteita. Nämä uudistukset olisi nyt hyvä pikkuhiljaa saada valmiiksi. Jatkuvat paineet uudistuksiin ovat saaneet kuntakentän sekaisin. Se muutostyö, joka tarvitaan tulevaisuuden palvelutuotannon turvaamiseksi, itse asiassa lykkääntyy näiden valtavien uudistushankkeiden myötä.

Somerolla ollaan oltu viime kaudella hyvin yksimielisiä kuntarakenteeseen liittyvissä lausunnoissa ja kyselyvastauksissa. Itsenäinen Somero on kaikkien jakama lähtökohta ja tavoite. SDP:n valtuustoryhmä toivoo, että voisimme saada myös tänään aikaan yksimielisen vastauksen valtioneuvoston lausuntopyyntöön.

Lausuntopyyntö tulee erikoiseen aikaan ja erikoiseen vaiheeseen. Tilanne eri uudistusten kanssa on mennyt koko ajan sekavampaan ja sekavampaan suuntaan. Eri uudistushankkeita on menossa yhtä aikaa useita ja ne menevät toistensa kanssa monessa kohtaa päällekkäin. Kuntien tehtäviä kartotetaan, sote-kuviosta on omat selvityksensä ja kuntien valtionosuuksia uudistetaan. Kaiken taustalla olisi hyvä olla jonkinlainen kokonaisvisio. Sitä on nyt hankala hahmottaa.

Tähän tilanteeseen kuntarakenteiden uudistaminen sopii huonosti. On selvää, että ensin pitäisi oikeastaan miettiä nämä kaikki muut uudistushankkeet ja vasta viimeisten joukossa kuntarakenne. Ainakin sote-ratkaisu tarvittaisiin ensin.

Ongelmallista on myös se, että kuntarakennelakiin tulevat selvitykset, joihin kaikki kunnat ollaan pakottamassa, tähtäävät vain ja ainoastaan kuntaliitoksiin. Tämähän siellä on suoraan mainittu. Tavoitteena tulisi olla kullekin alueelle järkevä malli, jonka myötä palvelut olisi tulevaisuudessa paras järjestää. Missä tämä on saavutettavissa kuntaliitoksin, siellä niitä on tehtävä. Muille alueille on löydettävä muunlainen malli. Kun selvityksiä lähdetään tekemään, nämä kaikki vaihtoehdot kannattaisi jättää avoimiksi, jotta paras mahdollinen kokonaisuus saataisiin aikaan kullekin alueelle.

SDP esittää tänään Someron kaupungin lausuntoon kirjausta, joka sisältää edellä mainitun ajatuksen.

Hyvät kuulijat,

meillä demareilla oli suhteellisen hyvin menneiden luottamuspaikkaneuvottelujen jälkeen toive siitä, että puolueiden hyvä yhteistyö voisi jatkua myös asiakysymyksissä. Tämän kuntarakenneasian tiimoilta kutsuimme puolueet keskustelemaan lausuntoluonnoksesta heti tuoreeltaan. Kutsuun vastasivat myönteisesti kaikki muut ryhmät paitsi keskusta. Aikataulusyistä lopulta paikalle saatiin SDP:n lisäksi vain perussuomalaiset ja vihreät.

Päädyimme muokkaamaan kaupunginjohtajan sinänsä varsin hyvästä pohjasta oman versiomme, joka olisi lyhyempi, kansantajuisempi ja selkokielisempi. Linjaltaan vaihtoehtomme lähti enemmän Someron tilanteesta siinä kun kaupunginjohtaja käsittelee asioita yleisellä tasolla. Vaihtoehtomme painotti palvelujen tärkeyttä rakenteiden sijaan.

Tämä vaihtoehto tuotiin kaupunginhallitukseen ja siitä äänestettiin esittelijän esitystä vastaan ja se hävisi. Nyt olemme luopuneet toiveestamme lyhentää ja kansantajuistaa lausuntoa merkittävästi, jotta asian käsittely olisi sujuvampaa ja ennen kaikkea, jotta voisimme löytää hyvän kompromissin.  Tulemme siksi tekemään joitain lisäys- ja poistoesityksiä kaupunginjohtajan pohjaan ja toivomme, että asioista käydään hyvä keskustelu, eikä lukittauduta ryhmäkokouspäätöksiin. SDP on valmis liikkumaan ja neuvottelemaan. Mitään muuta emme odota muiltakaan.

Asia on merkittävä ja siitä olisi tärkeä käydä perinpohjainen keskustelu. Olin menneenä viikonloppuna risteilemässä parinsadan eri puolilta Suomea tulevan demarin kanssa ja kun tätä kuntarakenneasiaa ja sen käsittelyä kunnissa keskusteluissa sivuttiin oli huomattavaa miten köykäisin eväin Somerolla tätä asiaa ollaan viemässä päätökseen. Muualla on nähty vaivaa ja kokoonnuttu useampaan kertaan keskustelemaan tästä asiasta. Puolueet ovat keskustelleet ja hakeneet yhteistä kantaa. Miksi tätä ei Somerolla haluta?

SDP:n valtuustoryhmä toivoo, että Somerolla voitaisiin siirtyä keskustelevaan aikakauteen päätöksenteossa. Me olemme ojentaneet yhteistyön käden kaikille ryhmille. Me emme ole lähteneet ajamaan härkäpäisesti omia ajatuksiamme, vaan olemme esittäneet niitä keskustelun pohjaksi. Me olemme valmiit joustamaan, neuvottelemaan ja sopimaan.

Puheenjohtaja,

Someron kaupunginvaltuuston sosialidemokraattinen ryhmä tulee tekemään lausuntoluonnokseen kuntarakenteesta joitain muutosesityksiä.