keskiviikko 18. helmikuuta 2009

Onko tarpeellista kouluttaa kunnallisia luottamushenkilöitä tuleviin tehtäviinsä?

Meillä Somerolla valtuuston kokoonpano uudistui lähes 50-prosenttisesti: 35 valtuutetusta 17 on uusia kasvoja.

Vaihtuvuus lautakunnissa oli vielä suurempi: 80 luottamushenkilöstä vain 24 jatkaa samassa lautakunnassa kuin viime valtuustokaudella. Prosentuaalisesti muutos on peräti 70.

Uusia, tälle kaudelle valittuja lautakuntajäseniä on 34, joten kaikkiaan lautakuntien jäsenistä ”keltanokkia” on 43 %.

Suurin vaihtuvuus oli perusturvalautakunnassa, jossa 11 jäsenestä kahdeksan on uutta.

Kaupungin johdon toimesta vain uusille valtuutetuille (ei varavaltuutetuille) on järjestetty yksi koulutus joulukuussa ja tässä kuussa on toinen, johon on kutsuttu myös ”vanhat” valtuutetut.

Uusille lautakuntien jäsenille (ei esim. viime kaudella varajäseninä olleille) kaupunginjohtaja piti yhden tunnin mittaisen koulutustilaisuuden, jossa käsiteltiin kunnallishallinnon perusteita ja kokoustekniikka.

Ihmettelyä herätti kaupungin johdon tapa rajata koulutus vain tiettyyn ryhmään: uusille ja vain uusille. Myös lautakuntakohtaista koulutusta tulisi järjestää kaikille lautakuntien jäsenille ja varajäsenille, kukin lautakunta omina koulutuksinaan. Myös lautakuntakohtaiset ohjeet, lait, määräykset jne. tulisi jakaa kaikille luottamushenkilöille. Itse kuudennen pyytämiskerran jälkeen saatan saada ne ensi viikolla. Ja voinhan aina noudattaa ohjetta: kvg!

Koulutusvaatimukseni perustan väitteeseen, ettei kukaan uusi tai lautakunnasta toiseen siirtyvä, edelliskauden jäsen, ole tarpeeksi selvillä uuden lautakunnan alaisista, päätettäväksi tulevista asioista, huomioiden neljässä vuodessa tulleet lakimuutokset, määräykset ja uudet asiakokonaisuudet.

Itse uutena luottamushenkilönä haluan mahdollisimman paljon oikeata ja ajantasaista tietoa pystyäkseni hoitamaan ”virkatehtävääni” Kuntalain edellyttämällä tavalla: ”Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.”

Onnekseni Someron Demarit ja Varsinais-Suomen sos.dem.-piiri on kurssittanut meitä uusia ja vanhoja laadukkailla ja asiapitoisilla koulutuspäivillä. Myös verkostoitumisella on ollut suuri merkitys tiedonkulkuun - ja jakamiseen.

Yhtenä tärkeänä asiana koulutuksessa nousi esille lautakunnan esityslista ja siihen vaikuttaminen. Keskeinen valtahan on agendan tekijällä eli usein virkamiehellä. Eli pitää olla mukana valmistelussa! Demokratian uskottavuuden kannaltahan ei riitä, että virkamiehet vain päättävät vaan on voitava ja vaikutettava esityslistaan ja sen sisältöön. Valmistelun ja päätöksenteon erohan on veteen piirretty viiva.

Riitta