maanantai 11. heinäkuuta 2016

Valtuustopuhe / tilinpäätös 2015Arvoisa Puheenjohtaja, valtuutetut, lehdistön edustajat, virkaihmiset ja kuntalaiset!
Vuosi 2015 oli taloudellisesti erinomainen Someron kaupungille. Henkilöstömenot laskivat jo toisena vuotena peräkkäin eikä suuri peikko, valtionosuusuudistus kurittanutkaan kuntaa. Verotulojen kasvu oli ilahduttavaa, vaikkei sitkeässä taantumassa otettukaan hallituksen esittämää kiky-loikkaa.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on kehittynyt hyvään suuntaan ja se sisältää erinomaisia huomioita mm. ikäihmisten kotona asumisen tukemisen riittämättömyydestä ja hankkeiden valmistelun tasosta perusturvapuolella. Ympäristölautakunnan alaiseen maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen hitauteen kiinnitettiin jälleen aiheesta huomiota. Myös työsopimuksien ketjuttamisesta tehty kirjaus on tärkeä.
Kaiken kaikkiaan täytyy todeta, että kaupungin toimintojen tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden kohdalla meillä on menty eteenpäin, mutta kertomukset tavoitteiden toteutumisesta osoittavat, että työtä tällä saralla meillä edelleen on. Perusta alkaa olla kasassa: on toteuttamiskelpoinen strategia ja uudistettu hallintosääntö. Seuraavaksi katse kohdistuu toimielimiin ja erityisesti niiden esittelijöihin, eli korkeimpiin virkamiehiimme. Virkamiestyö on ollut viime aikoina liiaksi tulipalojen sammuttelua, eli erilaisten pienten tai suurempien kriisien selvittämistä. Kehittämistyöhön ja johtamiseen ei ole riittänyt kylliksi aikaa. Jatkossa on tärkeää, että virkamiesten työaikaa saadaan kohdistettua niin, että kehittämiseen ja johtamiseen voidaan aidosti panostaa.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiiruun koulun uudisrakennus tuotti viime vuonna Someron ennätyksen otto-oikeuden käytössä tuottaen metritolkulla esittelytekstiä teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen esityslistoille.
Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta suunnitelmista ja tilojen toimivuudesta sekä kokonaisneliömäärästä, rakennuksen kattokulmasta ja katemateriaalista, julkisivumateriaalista, rakennusurakoitsijan valintakriteereistä, kustannusarviosta ja rakennusurakan tarjoajista. Muunneltavuus jäi tulevaisuuteen eli ensimmäiseen peruskorjaukseen, kattokulma minimimääräykset täyttävään 8 asteeseen ja kate huopaan ehdotetun pellin sijaan. Julkisivu muuttui puusta sementtilevyjen kautta peltiin. Rakennusurakoitsijaehdokkaiden liikevaihtovaadetta jojotettiin tarkoitushakuisesti alas somerolaiseen tapaan ja Terve talo- kriteerin ehdot tulkittiin omintakeisesti laadun sijaan tavarahankinnaksi. Kustannusarvio eli noussen välillä lähelle 18 miljoonaa päätyen keinotekoisesti 16,4 milj.euroon.
Rakennukseen saadaan onneksi myös puuta. Valtuutettu Elo on luvannut lahjoittaa telkänpöntön koulun vihkijäistilaisuudessa.
Someron kaupungin kautta aikain kalleimman investoinnin käsittely ei saa kovinkaan hyviä tyylipisteitä. Se osoittaa selvästi sen, että eri tahojen olisi kyettävä avoimesti keskustelemaan näin isoista asioista etukäteen. Osa poliittisista ryhmistä tätä keskustelua yritti käydäkin, mutta se tukahdutettiin alkuunsa ”pienen piirin varjokokouspäätöksillä”. Seuraukset näkyvät prosessin myöhemmissä vaiheissa.
Samankaltaista kompastelua on tapahtunut kuluvankin vuoden aikana asiakasmaksuista päätettäessä. Tällainen päätösten vatkaaminen ei ole kenenkään etu. Siksi toivoisin, että tarjouksiin keskustella asioista avoimesti suhtauduttaisiin positiivisemmin ja että asiat voitaisiin käsitellä asioina, välittämättä siitä keneltä mikäkin idea tulee.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Työttömien määrän kasvu jatkui ja muutokset Kelan ns. sakkomaksujen maksuperusteisiin maksoi kaupungille lähes puoli miljoonaa euroa vuonna 2015. Someron Demarien aloitteesta kuntaan laadittiin työllistämisohjelma, johon liittyen Somerolle palkattiin palveluohjaaja ohjaamaan työttömiä työllistymisessä tai eläköitymisessä. SDP:n esityksestä kuntouttavaan työtoimintaan lisättiin 60 000 euroa vuoden 2016 budjettikäsittelyssä. Erinomaisesti laaditun työllistämisohjelman tuloksia on odotettavissa jo kuluvana vuonna. Odotukset ovat korkealla. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Syyskuussa 2015 tuli ilmi, että omaishoidontukeen varatut varat olivat loppuneet jo kesällä. SDP:n valtuustoryhmä teki asiasta valtuustoaloitteen, jossa vaadimme, että omaishoidontuki ja siihen liittyvät palvelut on taattava kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille. Vuodelle 2016 lisättiin omaishoidontukeen SDP:n esityksestä 60 000 euroa. Myös määrärahojen riittävyyteen ja ennakointiin tullaan kiinnittämään perusturvatoimessa enemmän huomiota.
Tämä on merkittävä asia omaishoitajien oikeudenmukaisen kohtelun kannalta. Kyse ei ole pelkästään omaishoitajalle kuuluvasta rahallisesta palkkiosta, vaan myös tukeen sidottujen palvelujen, eli vapaapäivien hyödyntämisestä. Omaishoitajien jaksamisesta pitää ja kannattaa pitää huolta. Heidän työnsä on valtavan arvokasta ja se on kaupungin kannalta selkeästi edullisinta hoivapalvelua mitä voi olla.

Harmiksemme aloitteemme asiakaspalvelupisteestä ei saanut kannatusta.  Autottomien ja ilman pankkitunnuksia olevien somerolaisten asioidenhoito kesäaikaan on mahdotonta.
Bussi Somerolle ei voi ajaa ojaan, koska niitä ei kulje.
Asiakaspalvelupiste-asiaan luvattiin kuitenkin palata hieman myöhemmin. Toivottavasti siihen pystytään jatkossa kehittämään oma Somero-malli, jolla kustannustehokkaasti parannetaan kuntalaisten palveluja. Kun asiakaspalvelupisteitä on ympäri Suomea, myös Someron kaltaisissa kunnissa, on käsittämätöntä, miksei piste voisi Somerollakin toimia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta kiitän kaupungin virkamiesjohtoa ja henkilöstöä päättyneen tilikauden hyvästä tuloksesta. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille paitsi tekniselle johtajalle ja 30.4.2015 asti kaupungin palveluksessa olleelle tilakeskuksen päällikölle uimahallin vakuuden vanhentumisen osalta.
Somerolla 22.6.2016
Someron kaupunginvaltuuston sosialidemokraattinen valtuustoryhmä