torstai 5. marraskuuta 2009

Eriävä mielipide Someron tkn-lautakunnan päätökseen

Someron teknisen lautakunnan kokouksen (3.11.2009) päätökseen
jättämääni eriävää mielipidettä ei julkaistu kaupungin pöytäkirjasivulla,
niin liitän sen blogiini:

Eriävä mielipide Someron kaupungin teknisen lautakunnan päätökseen

§ 104/2009 (3.11.2009)

Someron kaupungin tekninen lautakunta päätti 3.11.2009 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle § 104 mukaisen esittelijän laatiman lausunnon Keskustan valtuustoryhmän 25.2.2008 tekemään valtuustoaloiteotteeseen. Aloite koski kouluruokailun ravitsevuutta ja kehittämistä sekä lähiruoan käyttöä ja sen kustannusvaikutuksia.

Valtuustoaloitteessa oli pyydetty selvittämään, miten voitaisiin lisätä lähellä tuotetun ruoan osuutta kaupungin ruokahankinnoissa ja sen käytön mahdollisia kustannusvaikutuksia.

Annetussa lausunnossa viitattiin äskettäin tehtyihin lähiruoan tuotevalikoimakartoituksiin, jotka

kuitenkin oli tehty vuosina 2005 ja 2007.

Neljä ja kaksi vuotta sitten tehdyt kartoitukset eivät mitenkään voi olla ajan tasalla vuoden 2009 tuotevalikoimatarjonnan kanssa.

Kustannusvaikutusselvityskohdassa lausuntoon on kirjattu, että käytetyissä tuotteissa ei ole havaittu muutoksia kustannusvaikutuksiin. Mistä lähiruokatuotteista ja niiden käytön laajuudesta on kysymys, ei lausunnosta käy ilmi.

Lausunnossa esitetään, että tuottajien tulisi kehittää tarjottavia tuotteitaan, mutta ei esitetä mitään konkreettisia ehdotuksia siitä, miten tuottajien tulisi niitä kehittää, jotta ruokahuolto voisi niiden käyttöä lisätä.

Myös lausunnon kohta lähituotteiden jatkojalostuksesta on asia, jossa tilaajan (ruokahuollon) olisi pitänyt julkisesti informoida, mitä tuotteita tuottaja voisi mahdollisesti lähiruoan jatkojalosteina tarjota.

Lausuntoon oli myös kirjattu Hankintarenkaan sopimus, joka tulee päättymään vuonna 2011.

Päätöstä Hankintarenkaaseen mukaan menemisestä vuosille 2010–2011 ei kuitenkaan ole tehty.

Edellä olevin perustein jätän päätökseen eriävän mielipiteeni.

Somerolla 4.11.2009

Riitta Lehtinen

Someron kaupungin teknisen lautakunnan jäsen