keskiviikko 3. heinäkuuta 2013

Someron kaupunki hyötykouluttaa?
Salon Seudun Sanomat (3.7.13) uutisoi Someron teknisen johtajan Marko Mäkisen koulutussessiosta,
joka huipentuu syksyllä 2013 Yhdysvaltoihin suuntautuvaan seitsemän päivän reissuun. 

Asia nousi ensimmäisen kerran tietoisuuteeni kaupunginhallituksen kokouksessa (17.6.13) tiedoksiantoasioissa, jossa kaupunginjohtaja oli myöntänyt hänelle seitsemän päivän palkallisen opintovapaan.
Tiedustelin silloin, mikä koulutusjuttu tämä on ja kenen kukkarolla käydään.
Vastausta en saanut.
Kysyin asiaa uudelleen 28.6.13 olleessa kokouksessa, jossa kaupunginjohtaja Leo Haltsonen kertoi, että kaupunki maksaa.
Sanallakaan ei kerrottu, että koulutus olisi osa isompaa kokonaisuutta, saati koko koulutuksen hintaa.

Lehden haastattelun mukaan valtuuston puheenjohtaja Jani Kurvinen (kesk.) oli tietoinen asiasta.
Onko asia ollut muiden kuin keskustalaisten tiedossa, en tiedä.
Meille demareille tämä asia tuli nyt, vasta koulutuksen loppusuoralla, ensimmäisen kerran tietoisuuteen.
Someron kaupungin v. 2012 Henkilöstöraportin mukaan koulutuspäiviä/henkilö oli 1,1 päivää. 
Aika moni jää väkisin koulutuksen ulkopuolelle, koska tekninen johtaja käytti vuonna 2012 neljän henkilön kiintiön ja vuonna 2013 hän kouluttautuu 15 henkilön edestä.
Yhden yksittäisen työntekijän vajaan vuoden koulutus maksaa meille kuntalaisille lähes 20.000 €.  Jos kaikki vuonna 2012 kouluttautuneet kunnan työntekijät olisi kurssitettu yhtä komeasti, koulutuksen kokonaishintalappu olisi 12,5M€.
Tämä Kiinko Oy:n järjestämä koulutus Rakennuttamisen johtaminen täyttää ennakkomainoksen mukaan: Rakennuttajien pätevyydentoteamislautakunnan vaatimukset ja antaa teoreettisen pohjan vanhemman rakennuttajan pätevyyttä (RAPS) tarvitseville henkilöille.

Olisiko teknisen johtajan kuitenkin ollut syytä hakeutua jatkokoulutukseen, jossa teoreettisen pohjan sijaan olisi syvennetty hankintalakiosaamista, pisteytystä ja niiden vertailua sekä tarjouspyyntöjen laadintaa unohtamatta sähköisen asioinnin tuomia mahdollisuuksia.
Vuoden 2013 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa (hyväksytty 7.1.13) kaupunginhallitus kehottaa esimiehiä suhtautumaan koulutusanomuksiin niin, että koulutuksen tulee palvella työyhteisön tarpeita ja kehittämistä.

Riitta Lehtinen (sd)
Someron kaupunginhallituksen jäsen
PS. arvostan kokoikäistä kouluttautumista ja kannustan siihen kaikkia.
Kunnan lompsaa käyttäville on kuitenkin oltava selkeät ja tasa-arvoiset pelisäännöt.