tiistai 28. helmikuuta 2012

Somerolainen vanhustenhoito, onko sitä?


Someron kaupunginvaltuuston kokouksessa (ma 27.2.2012) Arto Koivu (kesk.) suomi kovin sanoin somerolaista vanhustenhoitoa: työntekijöitä on liian vähän ja osalla heistä ei ole ammatillista pätevyyttä hoitotyöhön.
Vakavin puute, jonka hän toi puheenvuorossaan esille, koski tilanteita, joissa ei ole yhtään terveydenhuollon ammattilasta työvuorossa. Työt hoidetaan epäpätevän henkilökunnan toimesta. Kuka ottaa vastuun, jos tällaisen työvuoron aikana tarvitaan asiantuntevuutta ja lääketieteellistä osaamista?
Siistijäkö tekee diagnoosin, antaa ensiavun, lääkitsee ja tekee päätöksen, tarvitseeko hoidettava mahdollisesti ambulanssia? Ilmoittaako hän myös omaisille, että nyt mamman saama viimeinen kohtaus oli kohtalokas, hoito ei auttanut ja ambulanssi oli myöhässä?
Jos hoitamattomuudella on tarkoitus nopeuttaa potilas/asukasvaihtuvuutta, ollaan tiellä, joka puistattaa ja pelottaa.
Perusturvan tekemiä hoitajalisäyksiä on valtuustossa käsitelty säännöllisin väliajoin, mutta ne ovat usein kaatuneet äänestystilanteissa valtapuolueen tahdosta. Jos ne on saatu läpi, toteutuksien kanssa on vetkuteltu ja pelattu aikaa.
Nyt on toimittava eikä vunteerattava!
Somerolehden (24.2.2012) uutisen mukaan perusturvalautakunnan puheenjohtajan, Harri Kurttilan (SDP), tekemän esityksen pohjalta tehtiin yksimielinen päätös neljästä uudesta hoitajan vakanssista.

Päätös on viipymättä laitettava käsittelyyn.
Asian on oltava ensi maanantaina kaupunginhallituksen listalla ja valtuusto on kutsuttava ylimääräiseen kokoukseen nopeimmalla mahdollisella aikataululla.
Someroa mainostetaan kaupunkina, joka tekee hyvää tulosta ja jossa peruspalvelut on hoidettu mallikkaasti. Mainoksesta pitää paikkaansa vain ensimmäinen ja sekin perustuu käyttömenosäästöihin, jotka on revitty mm. hoitajien selkänahasta.

Riitta Lehtinen
Someron Työväenyhdistys vpj.
Varsinais-Suomen Sos.dem. piirin 2. vpj.

torstai 23. helmikuuta 2012

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007 a´la Suomen Keskusta

2007 Keskusta Puolue allekirjoitti KAIKKI alla olevat lainaukset. Nyt on nuttu nurin ja napit selässä sisäpuolella. Voi tätä populismin määrää!

"Tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne.
Kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin.
Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta

1§ Lain tarkoitus

- Lain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne.

4§ Keinot
- Kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin.


-Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta."

Otteet lainattu: Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007

Lain voimaan tullessa Suomen alue- ja kuntaministerinä toimi Hannes Mannineni (kesk.) 2007-2010 hallinto- ja kuntaministerinä toimi Mari Kiviniemi (kesk.) ja hänen seuraajanaan Tapio Tölli (kesk.) vuoteen 2011.lauantai 11. helmikuuta 2012

Äänestä Riitta Lehtinen SDP:n puoluekokousedustajaksi!

Olen ehdolla numerolla 41 puoluekokousedustajaksi Varsinais-Suomen piiristä
24.–26.5. 43. Helsingissä pidettävään SDP:n 43. puoluekokoukseen.

Alla vaalilehteen antamani vastaukset:
1. mikä on tärkein asia, mikä puoluekokouksessa pitäisi päättää?
Kirkastaa puolueen poliittinen arvomaailma ja pukea se sanoiksi, joita ihmiset ymmärtävät. Perusarvomme pitää nostaa kunniaan ja kirjoittaa tähän aikaan.

2. minkälaisen puoluesihteerin SDP tarvitsee?
Henkilön, joka uskaltaa kyseenalaistaa ja ravistella nykyisiä toimintatapoja, visioida ja toteuttaa tulevaisuuden SDP. Ahkeran ja hyvän tyypin, kovakuntoisen kenttäkiertäjän.

Äänestys käydään netti-/postiäänestyksenä helmi/maaliskuussa.

perjantai 10. helmikuuta 2012

SOMERON DEMARIEN TOIMINTATAPA
Monenlaista toimintatapaa näyttää meillä demariporukoilla olevan. Yhtä niistä edustaa Hilkka Hailtulan kirjoitus (31.1.2012) Vammalan SDP:stä, joka on jättänyt hänet omilleen kunnallisessa päätöksenteossa.
Toista tapaa edustaa Someron Demarien toiminta.
Kokoonnuimme viime vuonna lähes 30 kertaa käsittelemään ajankohtaisia kuntapoliittisia asioita. Meillä toveria ei jätetä yksin päätöksenteon kanssa vaan asiat käsitellään ja linjataan aina yhdessä ja etukäteen.
Kokouksien lisäksi aktiiviporukkamme järjesti toistakymmentä erisorttista tilaisuutta. Eduskuntavaalien tiimoilta järjestettiin tapahtumia ja tempauksia, vapaamuotoisissa iltapirskeissä ideoitiin omia ja puolueen linjauksia. Useissa Tupa-aamuissa, joiden järjestelyistä vastasivat Eläkkeensaajat, kahviteltiin ja keskusteltiin paikkakunnan asioista toriostosten lomassa.
Someron Työväenyhdistys toimii tavalla, jota voi julkisesti kehua ja josta voi aidosti olla ylpeä.

Riitta Lehtinen
Someron Työväenyhdistys ry vpj
Varsinais-Suomen Sos.dem piirin 2.vpj