maanantai 15. lokakuuta 2012

Paikallislehden vaalisensuuriPaikallislehden vaalisensuuri

Lähialueemme lehdet, Forssan Lehti ja Salon Seudun Sanomat, julkaisevat paljon paikallisten kunnallisvaaliehdokkaiden mielipidekirjoituksia.
SSS on jopa lisännyt tarvittaessa sivumäärää, jotta kaikkien kirjoitukset saadaan kuntalaisten luettavaksi.
Tosin on meillä Somerolla.
Paikallislehti, kahdesti viikossa ilmestyvä ja lähes ulkoolt luettu aviisi, vetäytyi totaaliseen vaalihiljaisuuteen.
Kirjoittaa toki saa, mutta ne julkaistaan ainoastaan nimimerkillä.
Käypä siinä poliittisesti uskottavaa vaalidebattia, kun kirjoituksesi kätketään nimimerkin Ehdokas- taakse.
Aamun kahveepöydässä voidaan sitten yhdessä arvuutella kenen ehdokkaan kynästä juttu on peräisin.

Olipa Somerolehden ko. päätöksen takana sitten tarkoitushakuisuus tai vanha tapa, koen sen sensuurina. Tätä päivää se ei ainakaan ole. 

Riitta Lehtinen
SDP:n somerolainen kunnallisvaaliehdokas


keskiviikko 5. syyskuuta 2012

Hissiavustuksista noussut kiista jatkuu SomerollaAs. Oy Someron Härkätie näytti rohkeasti suuntaa ja jälkiasennutti kerrostaloihinsa hissit.
Mainonta kotona-asumisen tukemisesta sekä valtion että kaupungin taholta antoi asukkaille
mahdollisuuden ja uskalluksen ryhtyä kalliiseen hankkeeseen. 

Tähän asti kaikki sujui odotetun mukaisesti, ilman ongelmia ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) maksatuksen taholta. Heinäkuussa 2011 taloyhtiö toimitti avustushakemuksensa kaupungille.  
Voi sitä ilon päivää, kun viisikin vuotta omassa kodissaan vankina olleet vanhukset pääsivät ulos omin avuin milloin halusivat!
Hissi vei, mummot, papat ja rollaattorit, nappia painamalla asuinkerroksista suoraan pihalle, josta saattoi polkaista kauppaan tai naapuritalon tuttua tervehtimään.
Elämänlaatu ja laajuus laajenivat kertaheitolla.

Toukokuussa 2012 tekninen lautakunta käsitteli avustusasiaa ensimmäisen kerran jättäen sen pöydälle. Päätöksenteon tueksi päätettiin pyytää kirjallisia lisätietoja niin ARA:sta kuin kohteen isännöitsijältä.
 Jopa sähköpostia lähti isännöitsijälle sisältäen ystävällisen pyynnön vetää hakemus pois.
Seuraavassa kokouksessa, kesäkuussa 2012, lautakunta yksimielisesti päätti myöntää As. Oy Härkätielle sen hakeman hissiavustuksen. Päätöksen perusteena olivat kaupungin valtuuston 9.3 2009 tekemä päätös ja sen asettamat avustuksen maksuperusteet, jotka hakija (taloyhtiö) kaikilta kohdilta täytti. 

Yllättäen Juhannuksen 2012 jälkeen kaupunginjohtaja käytti otto-oikeuttaan ko. avustuksen myöntämisasiaan. Hänen mukaansa kaupungin tulee tarkistaa, onko hanke kilpailutettu ARA:n ohjeiden mukaisesti. Ihailtavaa aloitteellisuutta ja aktiivisuutta asiassa, joka ei kaupunginjohtajan toimenkuvaan lainkaan kuulu. Se on ja on ollut ainoastaan ja vain taloyhtiön ja ARA:n välinen asia.
Kaupungin ainoa tehtävä on myöntää avustus valtuuston päätöksen mukaisesti. 

Asiaa on nyt vitkuteltu yli kaksi kuukautta ja sitä ei ole tuotu uudelleen käsittelyyn kaupunginhallitukseen. Ei, vaikka ottoasiat tulee lain mukaan valmistella viivytyksettä.
Ensimmäisen hakemuksen tie päätöksentekoon vei lähes vuoden, toinen osio valmistunee ensi vuoden toukokuussa hallituksen pöytäkuntaan, mikäli aikataulutus asioiden valmistelussa on totutun mukainen.

Riitta Lehtinen
Someron teknisen lautakunnan jäsen
Someron Työväenyhdistys vpj.
Varsinais-Suomen Sos.dem. piirin 2. vpj.

sunnuntai 12. elokuuta 2012

Vanhuspalveluiden ulkoistaminen Somerolla alkaa

Kaupunginvaltuusto (25.6.2012) päätti äänestyksen (25–10) jälkeen, että Vanhusten Palvelutalo rakennetaan Lamminniemeen Hyvinvointikeskuksen viereen.
Se, millä kaupunki hankkeen toteuttaa, ei ainakaan siinä kokouksessa selvinnyt.
Valtuusto ei ole varannut määrärahaa Palvelutalon uudisrakentamiseen vaan on Tervaskannon laajennukselle I ja II vuosille 2011 ja 2012.
Näitä tehtyjä päätöksiä ei ole valtuustossa kumottu eikä siellä ole tehty uutta määrärahapäätöstä talonrakennusinvestoinnista Lamminniemeen.

Tervaskannon yhteyteen tehtävässä palvelutalolaajennuksessa kaikki tarvittavat palvelut (mm. ruoka-, pesula- laboratorio-, röntgen- ja lääkäripalvelut) tuotettaisiin omina palveluina, lähellä ilman kuljetuskustannuksia ja kaupungin oman henkilökunnan toimesta.
Tämä, jos mikä on sitä usein peräänkuulutettua yhteisvaikutusta eli synergiaa.

Päiväselvää on se, että tehdyn sijoituspaikkapäätöksen takana on suunnaton halu ulkoistaa vanhuspalvelut: Lamminiemi-kodin läheisyyteen rakennettavan vanhuspalvelukeskuksen tilat ja toiminnat tullaan vuokraamaan halvimman palvelutarjouksen tehneelle monikansalliselle yhtiölle, esim. Attendolle.
Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen kuntalaisille, eli meille, jää pelkästään maksajan rooli. Vanhusten hyvinvoinnista tai ehtooelämän arvokkuudesta on turha puhua sen jälkeen. Omana palveluna tuotetun ja valvotun sijaan vanhuksemme jäävät markkinavoimien armoille, joka tahkoaa tulosta mahdollisimman vähällä henkilökunnalla, riittämättömillä ruoka-annoksilla ja vaippojen punnitsemisella.

Tätäkö te Keskustapuoluetta, Vasemmistoliittoa, Kristillisiä ja osaa Kokoomusta viime kuntavaaleissa äänestäneet todella tahdoitte?
Me Sosialidemokraatit ja meitä äänestäneet emme.

lauantai 16. kesäkuuta 2012

Somerolaiset MielensäpahoittajatValtapuolue Keskusta on pahoittanut mielensä.
Mieli on niin paha, ettei pipiin auta edes pitkä puhallus tai pusu.
Suostun olemaan katkeroitunut ja huuhaata edustava höröhörödemari, jos se edes hiukkasen heidän olotilaansa helpottaa.

Minä rutjake olen uskaltanut ennennäkemättömän julkisesti arvostella heitä ja heidän ns. toimintatapojaan kuntapolitiikassa. Lehti- ja blogikirjoituksillani olen aiheuttanut syyn paikkakunnan muuttotappioon, kaupungin maineen pilaamiseen ja uusien yritysten tänne saapumattomuuteen.

Tätä äärees pahaa mieltä toki yritetään kierrättää ja syyllisen viittaa tarjota vastapelureille käyttäytymällä ylenkatseellisesti ja halveksuvasti. Koppia ei kuitenkaan oteta. 

Arvostelemalla valtapuoluetta en kiihota ketään kansanmurhiin tai työpaikkakiusaamiseen.
Normi kunnassa tämä päättäjien arvostelu tai haastaminen ei ole ongelma tai syy närkästyä.  
Muualla Suomen kunnissa tätä kutsutaan politiikaksi.

Kuntalaisena minulla on oikeus olla eri mieltä yhteisten, verovaroille tuotettujen asioiden hoidosta tai hoitamattomuudesta. Minulla on myös oikeus tuoda tyytymättömyyteni julki lehti- ja blogikirjoittelussa. 

Mielensäpahoittajien sanakirjasta puuttuu sana demokratia. Sen tilalta löytyy sana vittuilu.
”Tää on pelkkää vittuilua” totesi eräs keskustavaltuutettu lajikaverilleen valtuuston kokouksessa, joka päätti äänestyksen jälkeen, että valtuuston kokousajankohdat päätetään etukäteen.

”Miten fiksut veljet omaavasta siskosta on voinut tulla tommonen? ” kysyi kaupungin ylin sulkapää minulta. Vastausta edelleen miettiessäni menen täysillä kohti tulevan syksyn kuntavaaleja.

perjantai 11. toukokuuta 2012

"Someron kaupunginjohtajan erovaatimus kaatuu kannatuksen puutteeseen". ?


"Someron kaupunginjohtajan erovaatimus kaatuu kannatuksen puutteeseen". ?
(SSS 11.5.2012)
Päätös asiassa on jutun mukaan jo neljässä puolueessa tehty, vaikka valtuusto ei ole edes nimittänyt tilapäistä valiokuntaa, saati valiokunta esitellyt päätöstään valtuustolle.
Kommenttien mukaan pikkaisen on kaupunginjohtaja saattanut jääräpäisyydellään jarruttaa valtuuston päätösten eteenpäin viemisiä, surraan kaupunginjohtajan leimaamista kelvottomaksi, uskotaan rauhanomaiseen etenemiseen myös epäselvissä asioissa, puntaroidaan peliin katsomista ja pohditaan, ettei jälki ole ollut aina aivan täydellistä. Pari heistä on jutun mukaan myös huolissaan siitä, kuinka kaupungin itsenäisyyden käy sen ollessa uhattuna ja vaarassa, vaikka se ei liity mitenkään tähän asiaan.

10 valtuutetun allekirjoittamassa vaatimuksessa on tuotu julki kaksi isoa ja todella vakavaa asiaa: Maatalouden lomituspalveluissa (ns. Mela-asia) tapahtuneet virheet ja Vanhusten palvelukeskuksen laajentaminen. Näiden pohjalta he vaativat, että Someron kaupunginvaltuusto ryhtyy välittömästi Kuntalain 25 §:n mukaisiin toimiin kaupunginjohtajan irtisanomiseksi, koska kaupunginjohtaja Leo Haltsonen on menettänyt kaupunginvaltuuston luottamuksen.
Mela-asia on lehtitietojen mukaan loppuun asti yritetty vaieta kuoliaaksi, salaamalla se luottamushenkilöiltä ja myös sisäisestä valvonnasta vastaavalta kaupunginhallitukselta.  Merkittävät taloudelliset vastuut olisi laitettu kuntalaisten piikkiin verorahoista maksettavaksi, jollei demariryhmä olisi kieltäytynyt allekirjoittamasta vuoden 2011 tilinpäätöstä vedoten puuttuviin selvityksiin vastuu- ja korvausasioissa. Kuntaliiton lausunnon pohjalta, tämä lähes kolmen vuoden ajan piilossa pidetty asia sekä sen valvonta- ja korvausvastuut tullaan nyt sitten ratkaisemaan käräjäoikeudessa.
Toisena listalla olevaa Vanhusten Palvelutalo- hanketta on jarruteltu lähes kolmen vuoden ajan: on vedottu keskeneräisiin neuvotteluihin Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen kanssa, katastrofaaliseen resurssipulaan teknisellä puolella, syytetty teknistä lautakuntaa, kun se ei ole vahtinut virkamiehiä ja patistanut niitä hommiin, perustettu työryhmää fundeeraamaan yhteistyökuvioita monikansallisten hoivayhtiöiden kanssa ja lopulta kaupunginhallituksessa tehty äänestyspäätös sijoittaa vanhusten palvelukeskus Lamminniemelle ohittamalla tosta-noin-vaan valtuuston tekemä yksimielinen päätös, jossa paikka on naulattu nykyisen Tervaskannon viereen.
Jos 25 valtuutettua on tilapäisen valiokunnan päätöksen esittelyn jälkeen edelleen sitä mieltä, ”että kaupunginjohtajan toimintatavoista voidaan olla eri mieltä, lopputulos ratkaisee: asiat ovat hyvin”, he hyväksyvät Somerolla vallassa olevan toimintatapakulttuurin, joka perustuu kuntalain halveksuntaan ja päätöksenteon irvikuvaan.
Todellisuudessa tämä vallitseva, haastattelun mukaan laajalti hyväksyttävä käytäntö, sulkee todellisen vallankäytön erittäin pienen piirin keskinäiseen sulle-mulle-suhmurointiin, todelliseen somerolaiseen hyväveli-järjestelmään, josta nyt on nostettu julkisuuteen vasta jäävuoren huippu.