perjantai 12. helmikuuta 2016

Jyrkkä ei Asiakaspalvelumaksujen ylisuurille korotuksille

Someron kaupunginvaltuustolle

Suomen hallitus antoi kunnille mahdollisuuden nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksuja 30 % 1.1.2016 alkaen.

Nostopäätöksen valmistelu tapahtui kaikessa hiljaisuudessa ilman lausuntokierrosta.
Terveyskeskuksen avohoidon vuosimaksuun ja käyntimaksuun tulee ensin kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,74 prosentin korotus ja tämän jälkeen 27,5 prosentin korotus. Samat korotukset koskevat myös muun muassa sairaalan poliklinikkamaksua, päiväkirurgiaa, suun ja hampaiden tutkimusta, sarjassa annettavaa hoitoa, lyhytaikaista laitoshoitoa ja lastensuojelun maksua sekä maksukattoa.
Koska korotus on näin suuri, se vaikuttaa luultavasti ihmisten käyttäytymiseen. Asiakas ei enää hae tarvitsemaansa palvelua, koska hänellä ei yksinkertaisesti ole siihen varaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM toteaa muistiossaan, että ”korotuksesta aiheutuvat kielteiset vaikutukset korostuvat heikompituloisilla ja paljon palveluita käyttävillä henkilöillä, joilla maksukatto ei kuitenkaan vielä täyty. Vähävaraisempien palvelujen käyttäjien kohdalla korotus saattaisi lisätä tarvetta turvautua toimeentulotukeen”.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tehty korotuspäätös mitätöidään ja asiakaspalvelumaksuja korotetaan vain indeksikorotuksen verran.
9.12.2015 valtuuston hyväksymä talousarvio ei sisällä näitä kohtuuttomia korotuksia.

Somerolla 8.2.2016

Someron kaupunginvaltuutetut
(allekirjoitus ja nimenselvennys)
Kaikki muut ryhmät, paitsi Keskusta, allekirjoittivat aloitteen.