perjantai 17. heinäkuuta 2015

Kiiruun kouluhanke ja somerolainen päätöksentekokulttuuriKiiruun kouluhanke ja somerolainen päätöksentekokulttuuri

Someron kaupunginhallitus päätti (10.7.2015 § 145), että 17.6.2015 julkaistua Kiiruun koulun urakoiden osallistumishakemusta korjataan ja täydennetään.
Rakennuspuolen vuosittaista liikevaihtovaadetta laskettiin peräti 10 miljoonaa euroa, alkuperäisestä 25 miljoonasta 15 miljoonaan euroon vuodessa kolmen vuoden keskiarvolla.
Samoin Terveen Talon toteutuksen kriteereihin lisättiin hyväksyttäväksi vastaavan tavoite- ja laatutason mukainen selvitys. Hyväksytty vastaava-sanan lisäys antaa hyväksymisvaiheessa liikaa sijaa tulkinnalle ja avaa ovet valituksille.

Kaupunginhallituksen kokouksessa esittämäni vuosittainen 20 milj. euron liikevaihtovaade on hyvin lähellä Kuntaliiton suosituksen mukaista, joka on kaksi kertaa urakan kokonaishinnan suuruinen.
Nyt hyväksytty raja on alle 1,5- kertainen.
Esittämäni rajan hyväksyminen olisi vähentänyt huomattavasti kaupungin taloudellista riskiä.
Tässä taloustilanteessa on järjetöntä avata kilpailu yrityksille, joiden liikevaihto ei ole edes likikään kokonaisurakan suuruinen.
On myös enemmän kuin pöyristyttävää, että tietyt luottamushenkilöt voivat yhteydenotoillaan saada esittelijän eli kaupunginjohtajan pienentämään liikevaihtovaadetta kahteen kertaan.
Miksi näin haluttiin toimia, on varmasti kaikkien asianosaisten tiedossa.
Outoon valoon asettuu myös teknisen johtajan toiminta. Salon Seudun Sanomien (11.7.15) jutun mukaan hän oli selvitellyt ja pohtinut asiaa, mutta vasta parisen viikkoa lautakunnan tekemän päätöksen jälkeen. Eikö pohtiminen, selvittely ja asiantuntijoille soittaminen olisi tullut tehdä ennen 16.6.15 pidettyä teknisen lautakunnan kokousta, eikä viikkoja sen jälkeen? Esittelijän vastuulla on, ja oli jo silloin, että valmistelu on asianmukaisesti suoritettu. Johtopäätöksenä tästä voi vetää, että hänen virkavastuullaan esittelemä asia olikin kaikkea muuta.

Entä ne keskisuuret toimijat, jotka tutustuivat kesäkuussa julkaistuun ilmoitukseen todetakseen, ettei yrityksen taloudellinen ryki riitä. Käyvätkö he nyt lukemassa ko. korjausilmoituksen? Tuskin. Korjausilmoituksen lähettäminenhän tarkoittaa pienien kirjoitusvirheiden korjaamista. Kiiruun kouluhanke-ilmoitukseen tehdyt korjaukset ovat kuitenkin aivan muita kuin näppäilyvirheitä.
Hankinnan keskeyttäminen ja uuden ilmoituksen vireille laitto olisi tässä kohtaa sulkenut kaikki ovet Markkinaoikeudelta.

Päättäjien enemmistö otti tietoisesti ison taloudellisen riskin.  Kaikkien päätösesityksen puolesta äänestäneiden muistissa pitäisi olla uimahallin rakentamiseen liittyvät sotkut. Rakentajat vaihtuivat, aikataulut pettivät ja rahaa paloi.
Kohteen loppunäytös on käräjillä eikä kukaan tiedä, kuinka kalliiksi se loputa somerolaisille veronmaksajille tulee.

Riitta Lehtinen (sd.)
Someron kaupunginhallituksen jäsen